eDidaktikum versioon 1.6.0

eDidaktikumi uus versioon on eilsest väljas. Nähtavamad muudatused kasutajatele on gruppide / kursuste staatuse muutmise võimalus mitte-aktiivseks.

Mitte-aktiivsed grupid on õppejõu poolt märgitud grupid, kuhu uusi liikmeid vastu ei võeta kuid kus kõik olemasolevad liikmed säilitavad oma staatuse ning kogu sisu on liikmetele endiselt kättesaadav. Funktsionaalsus lihtsustab õppejõududel ülevaate saamist, millistes gruppides või kursustel on aktiivsemat tegutsemist.

Grupi staatuse muutmist saab teha õppejõud grupi seadete lehelt. Lisaks eristatakse mitte-aktiivsed grupid ülejäänutest ka kasutaja profiili lehel ning gruppide nimekirjas eraldi saki all.

Kuidas siduda oma konto Google ja Faceboooki kontodega

eDidaktikumi on võimalik registreeruda kolmel erineval viisil:
– registreerides uue eDidaktikumi kasutajanime
– kasutada olemasolevat Google-i kontot
– kasutada olemasolevat Facebooki kontot

Kahe viimase variandi eeliseks on see, et registreerimise ei tule eraldi kasutajatunnust luua ning juhul kui Sa oled juba sama arvuti tagant Gmaili sisse loginud, oled Sa ka eDidaktikumi sisse logitud. Sama lugu kehtib Facebooki kohta.

Kui aga oled registreerinud konto ilma Google või Facebooki abita kuid soovid siiski konto emma-kumma teenusega ühendada, siis toimi järgmiselt:

 1. Logi sisse oma olemasoleva kontoga ning ava oma profiilileht
 2. Vali oma nime all asuvast menüüst “HybridAuth” sakk
 3. Sildi “Add more identities” alt klikka soovitud teenuse ikoonil ning logi sisse kas Google või Facebooki kontosse
 4. Kui kõik kenasti toimub, kuvatakse järgmiseks sinu profiili all link Sinu Google või Facebooki kontole ning edaspidi saab sisse logida valitud teenusega

Screen Shot 2014-05-09 at 16.57.53

Ülevaade suvistest arendustöödest

Lähtuvalt kokku lepitud ajakavast on suvel arendustöö keskendunud järgmistele eDidaktikumi komponentidele:

 • Sisutüüpide ja nende vaadete loomine (uudis, sündmus, grupid, õppematerjal, portfoolio)
 • Sisselogimise- ning registreerimise vorm
 • Taksonoomia valmidus
 • Tõlgete valmidus eDidaktikumi moodulitele

Kõige värskem versioon tarkvarast on avalikult nähtav aadressil http://htk.tlu.ee/didaktikum (uuendatud seisuga 13.09.2013). Aktiivsed piletid, mis kirjeldavad nii hetkelisi puuduseid kui töös olevaid täiendusi, on vaadeldavad Githubi vahendusel.

Esileht

eDidaktikumi esileht koondab kasutajale tutvustavat sissejuhatust projektist / tarkvarast, kokkuvõtteid viimasest uudisest, sündmusest ning esile tõstetud materjalist.

Screen Shot 2013-09-17 at 2.36.26 PM

eDidaktikumi arendamisel on silmas peetud võimalust, et kasutajad hakkavad seda kasutama kindlasti ka väiksema resolutsiooniga seadmetega, mistõttu oleme järginud põhimõtet, et kõik tavakasutaja funktsionaalsused mahuksid kenasti ära vähamalt tahvelarvuti ekraanile.

Screen Shot 2013-09-17 at 2.40.22 PM

Tõlked

eDidaktikumil on valmidus kasutamiseks kahes keeles – inglise ja eesti. Käesoleval hetkel on eesti keele tõlkefailid süsteemis olemas kuid moodulite tõlked on suures osas puudu. Orienteeruvalt on tõlked kasutamiseksk valmis oktoobri alguses.

Iga kasutaja saab määrata endale sobiva keele kas kasutajaks registreerimise hektel või hiljem oma profiili seadete alt. Keelt saab kasutaja vahetada igal hetkel lehekülje ülaservas paikneva keelte menüü abil.

Otsing

Olemas nii liht- kui täpsem otsing. Hektel võimalus määrata otsingut teostama kas sisu või kasutajate osast. Täpsem otsing võimaldab kasutajal otsida materjali erinevatest keeltest, sisutüüpidest ning määrata fraasi parameetreid.

Screen Shot 2013-09-20 at 11.14.44 AM

Sündmused

Sündmuste nimekiri kuvab kasutajale nimekirja viimastest sündmustest koos kalendrivaatega kas valitud kuupäevast või valitud kuust. Sündmuseid saavad sisestada kõik registreeritud kasutajad, avalikustada õpetaja staatuses olevad. Nagu kõik muud sisutüübid, on ka kõik sündmused seotud alati mõne klastri (grupiga).

Screen Shot 2013-09-20 at 12.48.50 PM

Uudis

Uudiste nimekiri kuvab kasutajale viimased uudised. Lisaks pealkirjale, kokkuvõttele ja sisule saab uudisele kaasa anda ka uudist iseloomustava kaanepilti. Uudis, nagu ka kõik ülejäänud sisutüübid toetavad sisu osas nii meediafaile kui vistutamist (embed) näiteks YouTube vms keskkonnast, mis seda võimalust pakuvad.

Õppematerjalid

Õppematerjalide nimekirjavaade sisaldab värskeimaid avaldatud õppematerjale, mida on võimalik sorteerida nii ajalises- kui tähestiku järjekorras. Samuti on võimalik määrata taksonoomia, millega otsitav materjal peaks olema seotud.

Screen Shot 2013-09-20 at 1.29.38 PM

Üksiku õppematerjali vaade:

Screen Shot 2013-09-20 at 1.30.59 PM

Klaster (grupp)

Kõik registreerunud kasutajad saavad luua eDidaktikumi klastreid ning nende alt avaldada uudiseid, sündmuseid ja õppematerjale. Klastrid on kahetasandilised – igal õpetaja poolt loodud klastril võib olla kas õpetaja või klastrisse kuuluva õpilase poolt loodud alamklaster. Kõik alamklastris loodud materjalid kuuluvad alamklastri juurde ning neid ei kuvata teiste klastrite liikmetele. Seda, milliesed loodud sisutüübid jõuavad avalikuks sirvimiseks teistele eDidaktikumi liikmetele, otsustab nn. peaklastri loonud õpetaja, kes on ühtlasi kõikide alamklastrite haldaja (koos alamklastri loonud kasutajaga).

Klastri esileht koondab viimaseid klastris loodud sisutüüpe ja ülesandeid.

Screen Shot 2013-09-20 at 1.32.45 PM

Kasutaja töölaud

Kasutaja töölaud on nähtav vaid sisseloginud kasutajale ning seal kuvatakse materjalid, mis on loodud konkreetse kasutaja poolt või ülesannete puhul ülesannetest, mis on konkreetsele kasutajale suunatud kas läbi klastri või personaalselt.

Screen Shot 2013-09-20 at 2.11.33 PM

Ülesanded

Ülesannete moodul võimaldab anda üleaandeid kas konkreetsele kasutajale või tervele kindlale grupile.

Screen Shot 2013-09-20 at 1.39.36 PM

 

Screen Shot 2013-09-20 at 1.40.00 PM

Ajaveeb

Ajaveeb on kasutaja personaalne veebipäevik, mis võib sisaldada nii vabas vormis sissekandeid kui ka ülesannete lahendusi. Kõik kasutajale esitatud ülesannete lahendused salvestatakse kasutaja veebipäevikus eraldi sissekande tüübina.

Screen Shot 2013-09-20 at 2.31.51 PM

Failid

Failid on failide kogu, kuhu kasutaja saab üles laadida omale vajalikke faile ning neid hoida kaustades. Kaustad võivad sisaldada ka alamkaustu.

Screen Shot 2013-09-20 at 2.33.18 PM

Portfoolio

Portfoolio on vahend kasutaja materjalide grupeerimiseks ja kogumiseks ühte vaatesse, eesmärgiga neid jagada ühtselt kas teatud kasutajate, grupi või anonüümsete vaatajatega. Portfooliosse on võimalik lisada kõiki loodud materjale kuid tuleb jälgida, et lisatud materjal peab olema avalik, et vaatajad sellele ligi pääseksid.

Lisaks materjalidele sisaldab portfoolio nime, sisukirjeldust ning kaanepilti.

eDidaktikum otsib eksperte

eDidaktikum otsib eksperti

Eksperdi tööülesandeks on projekti eDidaktikum raames taksonoomia
alategevuses osalemine. Töö sisuks on üldhariduskooli taksonoomia
jaoks märksõnade loendi loomine läbiva teema Teabekeskkond kohta.
Eeldatav töö maht on 4 tundi.

Kandideerimise eeldused:

– omab doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
– omab õppetöö läbiviimise kogemust tasemeõppes ajakirjanduse
ja kommunikatsiooni valdkonnas.

Kandideerimiseks saatke palun CV ja avaldus koos palgasooviga
pender@tlu.ee 30. augustiks 2013.

eDidaktikum otsib eksperti

Eksperdi tööülesandeks on projekti eDidaktikum raames taksonoomia
alategevuses osalemine. Töö sisuks on üldhariduskooli,
õpetajakoolituse ja kasvatusteadusliku taksonoomia väljatöötamine
kunstiõpetuse valdkonnas.
Eeldatav töö maht on 20 tundi.

Kandideerimise eeldused:

– omab magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
– omab õppetöö läbiviimise kogemust tasemeõppes
kunstipedagoogika valdkonnas.

Kandideerimiseks saatke palun CV ja avaldus koos palgasooviga
pender@tlu.ee 30. augustiks 2013.

eDidaktikum otsib eksperti

Eksperdi tööülesandeks on projekti eDidaktikum raames taksonoomia
alategevuses osalemine. Töö sisuks on kunstiõpetuse märksõnastiku evalveerimine.
Eeldatav töö maht on 20 tundi.

Kandideerimise eeldused:

– omab magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
– omab õppetöö läbiviimise kogemust tasemeõppes
kunstipedagoogika valdkonnas.

Kandideerimiseks saatke palun CV ja avaldus koos palgasooviga
pender@tlu.ee 30. augustiks 2013.

Kokkuvõte 22. veebruar kuni 19. märts

Arendus

 • TLU arendusmeeskkond on sisse seadnud arenduse tarvis Git repositooriumi
 • Valminud on esimesed versioonid staatilised prototüübid ja kirjeldused sisutüüpidest ja vaadetest (Esileht, Klaster, Materjal, Üritus ja Uudis), mis baseeruvad koostatud lähteülandel kuid on oluliselt lihtustatud ning täiendatud
 • eDidaktikumi sisuhaldussüsteemiks on valitud Drupal
 • Alustatud on Uudise, Ürituse ja Esilehe vaadete loomisega

Taksonoomia töörühm

On alustatud tööd kolme taksonoomia väljatöötamistega: (1) põhikooli ja gümnaasiumi riiklikel õppekavadel põhinev taksonoomia, (2) õpetajahariduse taksonoomia ja (3) kasvatusteaduste taksonoomia. Tulevikus peaks eDidaktikumi portaal võimaldama erinevat tüüpi materjalide, tegevuste ja sündmuste märgendamist märksõnadega, mis on pärit neist kolmest taksonoomiast. Selline märgendamine aitab kaasa infootsingule, soovitussüsteemide loomisele ja toetab seeläbi nii õpetajakoolituse tudengeid, õppejõude kui ka didaktikakeskuste tegevusse kaasatud uurivaid õpetajaid.

Põhikooli ja gümnaasiumi RÕK-il põhineva taksonoomia väljatöötamisel on aluseks võetud Koolielu.ee portaalis juba kasutusel olev märksõnastik, mis tuleb viia vastavusse uute riiklike õppekavadega ja sidustada European Schoolnet’i metaandmestikus kasutatava rahvusvahelise tesaurusega.

Õpetajahariduse taksonoomia algversiooni väljatöötamisel võtsime aluseks järgmised dokumendid: TLÜ ja TÜ õpetajakoolituse õppekavad, uus õpetaja kutsestandard (Tase 7). See algversioon läheb aprillis valideerimisele erinevates õpetajakoolitusasutustes, kasutades rühmaintervjuusid ja mõistekaardi-tehnikat.

Kasvatusteaduste taksonoomia loomiseks on ettevalmistamisel mõistekaardi-tehnikal põhinevad rühmaintervjuud, mis toetuvad algmaterjalina peatselt ilmuvale kasvatusteaduste leksikonile.

Taksonoomia töörühma esimese koosoleku kokkuvõte

Koosoleku slaidid on allalaetavad siit (.pptx, 59KB)

Töörühma lähteülesanne

Eesmärk: luua eDidaktikumi portaali tarkvara-arenduse sisendina

 • Olemasolevate haridusalaste taksonoomiate kaarditus
 • Kolme taksonoomia (PGRÕK, õpetajakoolitus/kutsestandard, teadus) tehniline spetsifikatsioon
 • Kolme taksonoomia koostamine ja valideerimine (rühmaintervjuud, eksperthinnangud)
 • Lõplik versioon, valideerimine
 • Integreerimine tarkvaralahendusse

Töörühma poolt valmib lõplik versioon 15. juuniks, peale mida asutakse taksonoomiate integreerimise juurde.

Töörühma juhib Mart Laanpere (TLU).

Koosoleku video, kahes osas:

eDidaktikumi taksonoomia töörühma esimene koosolek

eDidaktikumi taksonoomiatöörühma esimene koosolek toimub 15. veebruaril 2013 algusega 14.00 Tallinna Ülikoolis ruumis A-428 (Astra maja 4. korrus).

Koosoleku päevakord:

1. eDidaktikumi projekti ülevaade, hetkeseis, ajakava (Priit Tammets)
2. Taksonoomia töörühma koosseisu kinnitamine, töörühma ajakava kinnitamine (Mart Laanpere, Priit Tammets)
3. Lähteülesande tutvustamine (Mart Laanpere)
4. Töörühma töö korraldus, keskkond (MediaWiki + Semantic MediaWiki) (Mart Laanpere)
5. Edasisised tegevused, järgmise kohtumise aja kokku leppimine (Mart Laanpere)